News -

Informacja młodzieżowa w walce z ekstremizmami

ERYICA zaprasza nauczycieli i pracowników młodzieżowych do lektury podręcznika poświęconego sposobom zapobiegania przemocy i walki z ekstremizmami za pomocą informacji młodzieżowej.


Podręcznik podzielony jest na część praktyczną i teoretyczną. 

W części teoretycznej autorzy przybliżają czytelnikom mechanizmy eskalacji przemocy i tworzenia się ekstremizmów oraz opisują rolę informacji młodzieżowej w zapobieganiu radykalizacji. Omawiają również m.in. takie pojęcia, jak tożsamość, różnorodność, współpraca i komunikacja.

W części praktycznej zebrano natomiast 50 scenariuszy zajęć aktywizujących, które stanowią gotowy materiał dydaktyczny dla pracowników młodzieżowych. 

Publikacja dostępna jest w j. angielskim i j. francuskim. Można ją pobrać ze stron ERYICA.

stopka strony