News -

Italia na czele Wspólnoty

1 lipca przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej objęły Włochy. To już 11. prezydencja tego państwa od momentu podpisania Traktatów Rzymskich w 1957 r.


Włosi sprawować będą przewodnictwo w UE w ramach Tria Prezydencjalnego, w skład którego wchodzą również Łotwa (I poł. 2015 r.) oraz Luksemburg (II poł. 2015 r.).

Trzy głównie cele włoskiej prezydencji to:
- przyspieszenie wzrostu gospodarczego, przegląd realizacji strategii Europa 2020, pogłębienie współpracy w ramach Unii Monetarnej, wzmocnienie konkurencyjności UE, realizacja Gwarancji dla młodzieży, rozwój rynku elektronicznego i polityki przemysłowej;
- zaangażowanie obywateli w funkcjonowanie instytucji europejskich, doprecyzowanie praw azylantów i zasad polityki imigracyjnej, poprawa zarządzania granicami zewnętrznymi UE, stworzenie Biura Europejskiego Prokuratora Publicznego, przestrzeganie prawa człowieka;
- rozwój polityki zagranicznej dotyczącej kwestii imigracji, energetyku i handlu.

Więcej o włoskiej prezydencji na stronie:
http://italia2014.eu

stopka strony