News -

Jak to było z sąsiadami

Ośrodek Karta zaprasza młodzież do udziału w międzynarodowym konkursie historycznym pod nazwą „Historia Bliska”. Pula nagród sięga 50 tysięcy złotych.
W tym roku temat konkursu brzmi: „Polacy – sąsiedzi po II wojnie światowej: przeciw sobie, obok siebie, razem…” Zadaniem uczniów jest zbadanie i opisanie − na podstawie konkretnych doświadczeń społeczności, z jakiej się wywodzą lub w jakiej żyją − tego, w jaki sposób w drugiej połowie XX wieku wyglądały i zmieniały się relacje między sąsiadami, zarówno żyjącymi wewnątrz jednego kraju, jak i tymi z sąsiedzkich narodów.

Forma opracowania tematu jest dowolna. Może być to: krytycznie opracowany dziennik, wspomnienie lub zbiór dokumentów; pozyskana i krytycznie opracowana relacja świadka/świadków historii; zbiór zdjęć z autorskim opisem i komentarzem; film DVD, audycja radiowa, prezentacja, wystawa multimedialna, a także kolaż czy książka.

Udział w konkursie może wziąć polska młodzież ze szkół ponadpodstawowych w kraju i za granicą, a także zespoły partnerskie, w których skład wchodzą polscy uczniowie i ich zagraniczni koledzy. Jury przyzna uczniom pieniężne nagrody i wyróżnienia (indywidualne i zespołowe), a nauczycielom wspierającym uczniów – nagrody i wyróżnienia specjalne. Pula nagród sięga 50 tys. zł.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 28 lutego 2013 r.
Więcej informacji na stronie:
www.historiabliska.pl
stopka strony