News -

Jubileuszowy stypendysta programu Marie Curie

Już 50 tys. osób skorzystało z unijnych stypendiów w programie Marie Curie. Dzięki wsparciu UE badania prowadzić mogli młodzi naukowcy stu narodowości.


Jubileusz programu obchodzono w Brukseli, gdzie zorganizowano konferencję „Marie Curie Actions for an Innovative Europe”, z udziałem m.in. szefa Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka i komisarz UE ds. młodzieży, nauki i kultury Androulli Vassiliou. Młodych naukowców reprezentowało 25 badaczy, którzy razem z politykami, przedstawicielami instytutów naukowych i przedsiębiorstw dyskutowali o przyszłości programu i najnowszych odkryciach stypendystów Marie Curie, dotyczących m.in. zwalczania nowotworów czy leczenia chorób serca. Od momentu uruchomienia w 1996 r. programu Marie Curie (MC), jego stypendyści mogli pracować w 70 krajach świata – najwięcej wybrało Wielką Brytanię, Niemcy, Francję, Hiszpanię, Holandię i Włochy. Zainteresowanie udziałem w MC rośnie jednak w całej Europie – w ciągu ostatnich trzech lat liczba aplikacji zwiększyła się o 65 proc. Oczekuje się, że do 2013 r. liczba naukowców, którzy skorzystali ze wsparcia MC wzrośnie do 90 tys. Więcej o programie http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/events.cfm
stopka strony