News -

Komunikat dla beneficjentów programów Erasmus+, EKS i PO WER

W związku ze światową pandemią koronawirusa, Komisja Europejska opublikowała zalecenia dla Narodowych Agencji.


FRSE zaprasza do zapoznania się z zaleceniami Komisji Europejskiej z dnia 27 marca 2020 r. dla Narodowej Agencji dotyczącymi stosowania zasady siły wyższej w przypadku kosztów poniesionych w stosunku do działań, które zostały odwołane oraz dodatkowych kosztów spowodowanych przez wyjątkową sytuację w stosunku do działań, które zostały zrealizowane częściowo lub w pełni.

Więcej informacji – [PDF]

stopka strony