News -

Koniec z geoblokowaniem w internecie

Weszły w życie nowe przepisy o jednolitym rynku cyfrowym w UE. Europejczycy mogą już bez ograniczeń korzystać z usług sklepów i platfrom internetowych działających w innych krajach Wspólnoty.


Celem rozporządzenia, które uprawomocniło się 3 grudnia, jest zapewnienie konsumentom i przedsiębiorstwom większych możliwości w obrębie rynku wewnętrznego UE. W szczególności ma ono służyć  wyeliminowaniu sytuacji, w których konsument nie jest w stanie kupować towarów i usług od przedsiębiorstw handlowych zlokalizowanych w innym państwie członkowskim, nawet na tych samych warunkach co ludność miejscowa, wyłącznie ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub siedzibę. W badaniu przeprowadzonym przez Komisję w 2015 r. stwierdzono, że tylko 37 proc. stron internetowych faktycznie pozwala klientom z innych państw UE na osiągnięcie ostatniego etapu przed zakończeniem zakupu, polegającego na wprowadzeniu danych dotyczących płatności. 

Nowe przepisy zapewnią konsumentom szerszy wybór produktów po konkurencyjnych cenach, a co za tym idzie – lepsze oferty. Skorzystają na tym także przedsiębiorstwa – ich baza klientów rozszerzy się poza granice kraju, a koszty transakcji i koszty administracyjne spadną. Wspomniane rozporządzenie jest również częścią szerzej zakrojonych działań UE mających na celu pobudzenie handlu elektronicznego na jednolitym rynku, co obejmuje środki mające na celu lepszą ochronę konsumentów w internecie, zapewnienie przystępnych cenowo transgranicznych usług doręczania paczek, a także uproszczenie przepisów dotyczących VAT w celu ułatwienia zakupu i sprzedaży towarów w internecie –  czytamy w komunikacie Komisji. 

Więcej infrormacji

stopka strony