News -

Koniec z sezonowymi zmianami czasu?

Parlament Europejski opowiedział się za propozycją zaniechania sezonowych zmian czasu z letniego na zimowy. Jeśli przepisy zostaną przyjęte przez polski rząd, ostatni raz zegary przesuniemy o godzinę w ostatnią niedzielę marca 2021 roku.


Projekt nowych przepisów został przyjęty 410 głosami. Przeciwnych było 192 europosłów, 51 wstrzymało się od głosu.

Wczorajsza decyzja Parlamentu nie jest ostateczna. Propozycja nowych przepisów będzie teraz konsultowana z ministrami poszczególnych krajów UE. Bez względu na wynik tych negocjacji, państwa członkowskie zachowają prawo do samodzielnego decydowania o swojej strefie czasowej. 

Europosłowie zwracali również uwagę, że przed wprowadzeniem nowych regulacji należy sprawdzić, czy stosowanie czasu letniego w niektórych krajach i czasu zimowego w innych nie zakłóca rynku wewnętrznego. Jeśli okaże się, że przewidywane ustalenia mogą utrudnić prawidłowe funkcjonowanie jednolitego rynku, Komisja Europejska może wnioskować o przesunięcie terminu stosowania dyrektywy o maksymalnie 12 miesięcy, do czasu roztrzygnięcia wątpliwości. 

O zaniechanie sezonowych zmian czasu apelowali sami Europejczycy. W zorganizowanym w tej sprawie w ramach inicjatywy obywatelskiej internetowym głosowaniu wzięło udział 4,6 mln obywateli UE. 84% z nich opowiedziało się za tym, aby przestać przestawiać zegarki.

stopka strony