News -

Konkurs dla szkół zawodowych

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej zaprasza szkoły zawodowe do udziału w czwartej edycji konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”.


Konkurs skierowany jest do szkół publicznych (i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych) prowadzących kształcenie zawodowe młodzieży. Celem konkursu jest zaprezentowanie przez szkoły dobrych praktyk w zakresie współpracy z wybranymi pracodawcami, a także promocję szkół i pracodawców osiągających wysoką jakość i efektywność współpracy w kształceniu zawodowym.

Zainteresowane szkoły powinny do 31 grudnia 2015 r. wypełnić i przesłać listownie formularz zgłoszeniowy. Szkoły mogą złożyć więcej niż jeden formularz pod warunkiem, że w każdym przedstawiony będzie inny obszar zawodowy. Konkurs trwa od października 2015 r. do czerwca 2016 r.

Szczegóły znajdują się w regulaminie.

stopka strony