News -

Korpus Solidarności: ruszył pierwszy nabór

Do 17 marca br. Komisja Europejska czeka na zgłoszenia konsorcjów firm i instytucji zainteresowanych współpracą przy budowie Europejskiego Korpusu Solidarności.


Celem przedsięwzięcia jest stworzenie bazy 6 tysięcy międzynarodowych, płatnych ofert w zakresie rozwoju zawodowego (tzw. occupational strand) dla członków Korpusów Solidarności (w wieku od 18 do 30 lat). Oferty, zgłaszane przez konsorcja firm i instytucji, powinny być związane z celami Korpusu, czyli budowaniem solidarności w ramach UE.

W kolejnych etapach Komisja zapowiada podjęcie działań niezbędnych do odpowiedniego dopasowania ofert i kandydatów oraz wsparcie członków Korpusu i przedsiębiorców w pokonywaniu napotkanych trudności. Efekty przedsięwzięcia zostaną przeanalizowane – na ich podstawie powstaną rekomendacje, które będą brane pod uwagę przy realizacji kolejnych etapów budowy Korpusów.

Ogólny budżet na współfinansowanie zgłoszonych ofert wynosi 14,2 mln euro. Komisja zapowiada, że całą kwotę otrzyma jeden wybrany oferent. Przyznany grant nie będzie mógł przekroczyć 95 proc. kosztów działania.
    
Termin nadsyłania zgłoszeń mija 17 marca 2017 r.

Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej.

stopka strony