News -

Kto? NGO! - konkurs plastyczny

Z czym kojarzy ci się sektor pozarządowy w Szczecinie? Z pracowitą mrówką, dzielnym niedźwiadkiem, a może rzeką o wielu nurtach? Uruchom swoją wyobraźnię, przygotowując pracę na konkurs Fundacji Sektor 3.


Forma pracy nie ma znaczenia - liczy się kreatywność twórców i efekt końcowy. Motte przewodnim powinno być społeczne i obywatelskie zaangażowanie Szczecinian oraz działalność organizacji pozarządowych i społecznych.

Zgłoszone prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych (dzieci, młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna, dorośli). W każdej z grup kapituła konkursowa nagrodzi trzy prace: jedną zwycięską i dwie wyróżnione. Przy ocenie pod uwagę będzie brana jakość wykonania, dobór materiałów, wyobraźnia oraz umiejętność wykorzystania materiałów plastycznych.

Wybrane prace zostaną zaprezentowane w Galerii Prezydenckiej w Urzędzie Miasta Szczecin, a uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas XV Szczecińskiego spotkania organizacji pozarządowych Pod Platanami 5 czerwca 2016 r. na Jasnych Błoniach w Szczecinie.

Prace (wraz z formularzem zgłoszeniowym) można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Fundacja Sektor 3  al. Wojska Polskiego 63, 70-476 Szczecin.

Termin zgłoszeń upływa 17 maja br.

Więcej informacji: biuro@sektor3.szczecin.pl, tel. 91 350 82 99.

stopka strony