News -

Którędy do bezpiecznych dróg

Młodzież, przedstawiciele organizacji młodzieżowych oraz urzędnicy z wszystkich krajów UE i regionów sąsiadujących spotkają się na konferencji z okazji 4. Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa na Drogach.


Młodzież, przedstawiciele organizacji młodzieżowych oraz urzędnicy z wszystkich krajów UE i regionów sąsiadujących spotkają się na konferencji z okazji 4. Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa na Drogach.

Wydarzenie pod hasłem „Aktywne zaangażowanie młodzieży w zachowanie bezpieczeństwa na drogach” odbędzie się 25 lipca w Nikozji na Cyprze. Uczestnicy konferencji wymienią poglądy oraz przedyskutują działania możliwe do podjęcia na szczeblu krajowym i regionalnym, dzięki którym młodzi ludzie mogliby czuć się bezpieczniej na drogach.

Goście spotkania będą się również zastanawiać, jak upowszechniać informacje o działaniach UE w zakresie bezpieczeństwa oraz dzielić przykładami dobrych praktyk.

Konferencję organizują Komisja Europejska, cypryjska prezydencja w Radzie UE oraz Cyprus Youth Organisation for Road Safety (REACTION).

Więcej informacji na stronie:
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/events-archive/2012_07_25_ersd_en.htm
stopka strony