News -

Licealisto, Wyspy czekają!

Masz dobre wyniki w nauce? Znasz angielski? Możesz wyjechać na dwuletnie stypendium do liceum w Wielkiej Brytanii. Nabór organizuje Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich (British Alumni Society).


Masz dobre wyniki w nauce? Znasz angielski? Możesz wyjechać na dwuletnie stypendium do liceum w Wielkiej Brytanii. Nabór organizuje Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich (British Alumni Society).

Brytyjskie licea zapewniają naukę, zakwaterowanie i wyżywienie. Uczniowie pokrywają koszty dojazdów, mundurków, kieszonkowego oraz tak zwane extras (opłaty egzaminacyjne, drobne wydatki, wspólne wyjścia całej klasy lub szkoły do kina, teatru, itp.). W zależności od profilu szkoły nauka kończy się egzaminami maturalnymi w systemie angielskim A-level lub IB (matury międzynarodowej).

W 2013 r. można ubiegać się o stypendia w: Adcote School for Girls – 2 miejsca (tylko dla dziewcząt), Box Hill School - 1 miejsce, Bruton School for Girls – 1 miejsce (tylko dla dziewcząt), Concord College – 1 miejsce, Cranleigh School – 1 miejsce, Ellesmere College – 2 miejsca, Langley School – 1 miejsce, St Leonards-Mayfield – 2 miejsca (tylko dla dziewcząt), Windermere School – 1 miejsce (tylko chłopcy).

Stypendia przeznaczone są dla uczniów pierwszych klas liceów ogólnokształcących, znających język angielski w stopniu umożliwiającym podjęcie nauki w środowisku anglojęzycznym, którzy zdali egzamin gimnazjalny z wynikiem minimum 80 proc. (w sumie z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej).

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 lutego 2013 r.
Więcej informacji na stronie:
http://bas.org.pl/scholarships-2013/
stopka strony