News -

Meksyk czeka na artystów

Chcesz wyjechać do Meksyku, by rozwijać swe artystyczne zainteresowania? Sprawdź ofertę The European Media Art Network.


Chcesz wyjechać do Meksyku, by rozwijać swe artystyczne zainteresowania? Sprawdź ofertę The European Media Art Network.

EMAN oferuje dwumiesięczne stypendia w Centro Multimedia w Mexico City oraz Centro de Arte y Nuevas Technologias (CANTE) w San Luis Potosi. Grant obejmuje wypłatę 2000 euro, pokrycie kosztów zakwaterowania i podróży (do 900 euro) oraz dostęp do sprzętu umożliwiającego przygotowanie profesjonalnych prezentacji. Wybrani artyści wezmą również udział w wystawie finałowej, będącej częścią Transitio_MX Festival w Mexico City.

Wyjazdy stypendialne odbywać się będą od kwietnia do września 2013 r. Do zgłoszenia należy dołączyć CV, dokumentację dotychczasowych projektów i opis przedsięwzięcia, które chce się zrealizować. Uwaga! Termin przyjmowania zgłoszeń mija już 20 listopada 2012 r.

Więcej informacji na stronie:
www.emare.eu/news.html
stopka strony