News -

Międzynarodowy Korpus Solidarności nagrodzony!

Wiedeński Instytut Innowacji w Polityce docenił nowy program UE skierowany do młodzieży. Międzynarodowy Korpus Solidarności został wyróżniony Nagrodą dla Innowacji w Polityce w kategorii społeczeństwo.


Nagrody za Innowacje w Polityce są przyznawane w ośmiu kategoriach: jakość życia, dobrobyt, miejsce pracy, ekologia, społeczeństwo, demokracja, prawa człowieka i społeczność lokalna. Przyznaje je jury obywatelskie złożone z 1053 losowo wybranych Europejczyków. Mogą je otrzymać politycy, którzy swoimi działaniami przełamują schematy, są twórczy i skuteczni we wdrażaniu innowacyjnych projektów.

Nagrodę dla Europejskiego Korpusu Solidarności odebrał 17 listopada w Wiedniu Jean-Claude Juncker, przewodniczący Komisji Europejskiej.

Oprócz podstawowego kryterium jakim jest innowacyjność, wszystkie nominowane do nagrody projekty oceniane są pod kątem trzech dodatkowych kryteriów: promowania uczestnictwa obywateli w życiu społecznym, budowania zaufania i propagowania zrównoważonego rozwoju.

Międzynarodowy Korpus Solidarności został doceniony za umożliwienie setkom tysięcy młodych europejczyków mobilności międzynarodowej i budowanie mostów międzykulturowych. 

Więcej informacji o Międzynarodowym Korpusie Solidarności można znaleźć na stronach Europejskiego Portalu Młodzieżowego.

 

 

stopka strony