News -

Milenijny Obóz Młodzieżowy 2012

Młodzi ludzie z całego świata urodzeni w latach 1993-96, których pasjonuje matematyka, nauki przyrodnicze lub technologie informacyjne mogą wziąć udział w Milenijnym Obozie Młodzieżowym w Finlandii w lipcu 2012 r.
W programie obozu dominują trzy elementy: nauka, technologia i przyroda – zajęcia obejmują wykłady, warsztaty, wizyty w przedsiębiorstwach i szkołach wyższych, jest też czas na integrację. Wszystkie zajęcia edukacyjne, podróże, zakwaterowanie oraz wyżywienie są bezpłatne.

Uczestnicy obozu skupią się na następujących tematach: naukach o środowisku i technologiach, zmianach klimatycznych, odnawialnych zasobach naturalnych i energii, wodzie, technologiach informacyjnych i komunikacyjnych, a także na cyfryzacji i matematyce stosowanej.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 18 grudnia. Osoby zakwalifikowane na obóz zostaną poinformowane o tym fakcie 15 marca 2012 r.

Więcej informacji na stronie www.technologyacademy.fi/millennium-youth-camp.html
stopka strony