News -

Młodzież nie pali się do pracy za granicą

Co trzeci młody człowiek w UE aktywnie działa w klubie sportowym, co szósty angażuje się w działalność organizacji młodzieżowych, a co siódmy włącza się w inicjatywy organizacji kulturalnych. Takie są wyników dwóch ankiet Eurobarometru, zleconych na potrzeby projektu „Mobilna młodzież”.


Pierwsza z ankiet dotyczyła zaangażowania młodych ludzi w życie społeczne – pytano m.in. o pracę w różnego rodzaju organizacjach, branie udziału w wyborach czy projektach. Co dziesiąty ankietowany zadeklarował, że w ciągu ostatniego roku uczestniczył w inicjatywach mających na celu pogłębienie współpracy między młodymi ludźmi z różnych krajów – w przypadku 6 proc. chodziło o państwa europejskie, 4 proc. – kraje z innych kontynentów. Druga ankieta badała mobilność młodych Europejczyków związaną z edukacją i zatrudnieniem. Autorzy badań sprawdzali m.in., jak młodzież ocenia atrakcyjność edukacji wyższej i szkoleń zawodowych, jakie ma problemy przy poszukiwaniu zatrudnienia oraz ambicje związane z przedsiębiorczością. Co ciekawe, tylko nieznaczna większość badanych stwierdziła, że chciałaby pracować w innym europejskim kraju. 28 proc. młodych ludzi rozważa pracę zagranicą przez krótki czas, 25 proc. bierze pod uwagę wyjazd w celach zawodowych nawet na dłuższy okres. Jednocześnie jednak 44 proc. ankietowanych nie chce wyjeżdżać w ogóle. Więcej o wynikach badań – w języku angielskim – na stronie http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_319b_en.pdf oraz http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_319a_en.pdf
stopka strony