News -

"Młodzież w działaniu" czeka na wnioski

Rozpoczął się pierwszy w 2013 r. konkurs wniosków w programie „Młodzież w działaniu”
Aplikacje muszą zostać złożone elektronicznie, a następnie wydrukowane, podpisane i wysłane do Narodowej Agencji Programu „Młodzież w działaniu”. Krótką instrukcję, wyjaśniającą krok po kroku procedurę składania wniosku można znaleźć na stronie www.mlodziez.org.pl/konkurs-wnioskow/zloz-wniosek.

Lista priorytetów na rok 2013 przygotowanych przez Komisję Europejską i Narodową Agencję znajduje się na stronie www.mlodziez.org.pl/program/priorytety. Zbiór ciekawych projektów, zarówno lokalnych jak i międzynarodowych dostępny jest na stronie: www.mlodziez.org.pl/dofinansowalismy.

Termin składania wniosków mija 1 lutego 2013 r.
stopka strony