News -

Młodzież w obliczu konfliktów

W jaki sposób zapobiegać i łagodzić napięcia w środowisku młodzieżowym – na to pytanie odpowiada najnowsza broszura z serii T-KIT.


W jaki sposób zapobiegać i łagodzić napięcia w środowisku młodzieżowym – na to pytanie odpowiada najnowszy pakiet szkoleniowy (T-KIT) Komisji Europejskiej i Rady Europy.

Publikacja opisuje różne aspekty pracy z młodzieżą w reakcji na konflikt. Jej autorzy przekonują, że zadaniem pracy z młodzieżą w obliczu konfliktu jest zapobieganie negatywnym konsekwencjom i wykorzystanie jego siły poprzez odpowiednie zarządzanie i przekierowanie aktywności na działania wykonywane na rzecz, przez i razem z młodymi ludźmi.

Poprzez stwarzanie szansy na kwestionowanie zastanej rzeczywistości i podważanie status quo, wspieranie młodych ludzi w procesie poszukiwania odpowiedzi na ważne dla nich pytania oraz rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia praca z młodzieżą przyczyni się do pozytywnych i konstruktywnych przemian społecznych, a przez to do rozwiązywania konfliktów.

Publikację można znaleźć na stronie:
http://youth-partnership-eu.coe.int/export/sites/default/youth-partnership/publications/T-kits/T-Kit_12_EN.pdf
stopka strony