News -

Młodzież zabierze głos

Dołącz do obchodów Europejskiego Tygodnia Młodzieży! Zorganizuj w swoim mieście spotkanie młodych ludzi z lokalnymi decydentami.


Dyskusje młodzieży z osobami, które na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym odpowiadają za politykę wobec niej, mają być jednym z elementów obchodów Europejskiego Tygodnia Młodzieży (15-21 maja 2011 r.). Organizator – Polska Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu” zachęca organizacje i instytucje z całej Polski, by wzięły udział w tym wydarzeniu i do 1 lutego 2011 r. złożyły wnioski o dofinansowanie działań w ramach Akcji 5.1 programu. Projekty obejmować mogą debaty i dyskusje z udziałem lokalnych decydentów oraz wydarzenia out-doorowe, organizowane w dniach od 1 maja do 30 lipca 2011 r. (główne działania muszą się odbyć między 15 a 21 maja 2011 r.). Zaakceptowane projekty otrzymają unijne dofinansowanie w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych - nie więcej jednak niż 10 tys. euro. Osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami mogą wziąć udział w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w Warszawie, 19 stycznia o godzinie 12 w siedzibie Narodowej Agencji przy ulicy Mokotowskiej 43. Przybycie należy zgłaszać mailem do 14 stycznia 2011 na adres zslezakowska@frse.org.pl.
stopka strony