News -

"Mobilna młodzież" pod lupą

Komitet Regionów opublikował wyniki ankiety na temat inicjatywy „Młodzież w drodze”.


Komitet Regionów opublikował wyniki ankiety na temat inicjatywy „Mobilna młodzież”.

„Mobilna młodzież” to jedna z siedmiu flagowych inicjatyw realizowanych w ramach strategii „Europa 2020”. Ankietę przeprowadzono we wrześniu, październiku i listopadzie 2012 r. Respondenci mieli ocenić, czy „Mobilna młodzież” przyniosła spodziewane korzyści dla lokalnych społeczności i regionów.

Badanie jest elementem szerszego przedsięwzięcia, służącego monitoringowi i ocenie wszystkich inicjatyw strategii.

Wyniki znaleźć można na stronie:
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/SiteCollectionDocuments/Europe%202020%20MP_Youth%20on%20the%20Move_FinalResults_survey_formatted.pdf
stopka strony