News -

Nagroda dla kibiców za szacunek dla innych kibiców

Grupy kibiców, które okażą szacunek i tolerancję wobec fanów drużyn przyjezdnych, mogą zdobyć Europejską Nagrodę Kibiców Piłkarskich (European Football Supporters Award).


Grupy kibiców, które okażą szacunek i tolerancję wobec fanów drużyn przyjezdnych, mogą zdobyć European Football Supporters Award. Celem konkursu jest promowanie braterstwa pomiędzy kibicami, szacunku wobec rywali i sędziego, walka z szerzeniem się rasizmu i ksenofobii oraz potępienie wszelkich przejawów fizycznej lub werbalnej przemocy. Inicjatywa wspiera również kibiców niepełnosprawnych w ich staraniach o lepsze warunki obserwowania widowisk piłkarskich. Kandydatów do nagrody zgłaszać można do 31 października 2010 r. Więcej szczegółów na stronie www.supportersaward.be.
stopka strony