News -

Nagroda Światowego Szczytu Młodzieży

Tylko do 15 lipca zgłaszać można prace w konkursie na najlepsze pomysły wykorzystania cyfrowych mediów w działaniach na rzecz Milenijnych Celów Rozwoju.
Nagrody Światowego Szczytu Młodzieży zostaną przyznane w pięciu kategoriach, dotyczących m.in. walki z głodem i ubóstwem, praw kobiet i ekologii. Inicjatywy mogą polegać m.in. na założeniu internetowego radia, stworzeniu pomysłowej aplikacji na telefony komórkowe, zbudowaniu e-społeczności czy udostępnieniu oprogramowania na stronie www, służącego osiągnięciu MCR. Udział w konkursie mogą więc wziąć nie tylko programiści, ale także działacze organizacji pozarządowych czy dziennikarze.

Zwycięzcę konkursu wskaże jury. Nagrodą będzie jednak nie gotówka, ale międzynarodowy rozgłos i prestiż. Autor najlepszego projektu będzie mógł spotkać się z wybitnymi ekspertami w dziedzinie wykorzystania technologii informatycznych w działaniach na rzecz rozwoju.

Więcej szczegółów na temat konkursu na stronie www.youthaward.org
stopka strony