News -

Nagroda za kooperację

Działasz w organizacji, masz partnera z Niemiec i pomysł na projekt dotyczący wyzwań współczesnego rynku pracy? Jeśli tak, weź udział w konkursie Changes/chances@work.
Organizator konkursu - Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) – chce zachęcić szkoły, organizacje pozarządowe i placówki edukacyjne do organizowania w 2015 r. międzynarodowych spotkań poświęconych orientacji zawodowej młodych ludzi i ich sytuacji na rynku pracy. Celem zgłaszanych inicjatyw powinno być kształtowanie w młodzieży postaw odpowiedzialności za swoją przyszłość zawodową oraz twórcze wykorzystywanie własnego potencjału.

Zgłoszenia do konkursu mogą przesyłać zarówno organizacje i instytucje z Polski, jak i z Niemiec. Najciekawsze projekty zostaną wyróżnione Polsko-Niemiecką Nagrodą Młodzieży 2014-2016 – każdy z partnerów projektu może zdobyć 2000 euro.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 września 2014 r. Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej PNWM.