News -

Narody zjednoczone w pomocy

Rozwój wolontariatu w różnych krajach świata to temat raportu wydanego przez Organizację Narodów Zjednoczonych.
Zadaniem publikacji jest promowanie wolontariatu, wspieranie tworzenia sieci i zmian ułatwiających realizację projektów wolontariackich oraz spowodowanie, by bezinteresowna pomoc została zauważona i doceniona.

W raporcie opisano przykłady działalności wolontariuszy na całym świecie na początku XXI wieku – udowadniają one, że wolontariat odgrywa istotną rolę w życiu współczesnych społeczeństw.

Broszura „The State of the World’s Volunteerism Report” dostępna jest na stronie: www.unv.org/about-us/swvr2011/report.html
stopka strony