News -

Narysuj komiks o prawach człowieka

W ramach pilotażowego programu „Prawa człowieka i demokracja w działaniu”, Rada Europy i Komisja Europejska ogłosiły konkurs na najciekawszą historyjkę obrazkową.
Zadaniem uczestników konkursu jest narysowanie komiksów związanych z następującymi kwestiami:
- Czy masz prawo głosu w szkolnych dyskusjach?
- Czy wszyscy w twojej szkole są akceptowani?
- Czy wszyscy uczniowie są traktowani jednakowo?
- W jaki sposób prawa człowieka i inne kwestie społeczne znajdują odzwierciedlenie w pracy twojej szkoły?
- Z czym kojarzy ci się edukacja na temat demokracji i praw człowieka w szkole? - W jaki sposób chciałbyś promować swoje pomysły wśród innych?

Zwycięska praca będzie wykorzystywana w mediach i serwisach internetowych instytucji unijnych, Rady Europy i partnerów z wielu europejskich sieci. Dziesięć najlepszych komiksów zostanie uhonorowanych jako wkład w edukację obywatelską i dotyczącą praw człowieka.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 24 grudnia 2013 r.

Więcej informacji na stronie:
http://EDCHRE-Pilot-Projects-eu.coe.int
stopka strony