News -

Europejskie szkoły podczas pandemii

Eksperci Eurydice przygotowali raport poświęcony funkcjonowaniu europejskich szkół podczas pandemii COVID-19. Dowiadujemy się z niego, że kluczowe znaczenie podczas lockdownów miał poziom cyfryzacji poszczególnych placówek. 


“Raport zawiera krótki przegląd skutków pandemii COVID-19 dla organizacji edukacji szkolnej oraz przegląd kluczowych działań wdrożonych przez europejskie systemy edukacji w celu przezwyciężenia pojawiających się trudności. Wyniki podkreślają m.in. znaczenie oferowania uczniom dodatkowych zajęć w małych grupach lub zróżnicowania metod nauczania, co stanowiło szczególną pomoc dla uczniów doświadczających trudności w warunkach uczenia się online. Analiza pokazuje jednocześnie, jak w wielu przypadkach nagłe przejście na nauczanie na odległość zadziałało jak mocny impuls do przyspieszenia procesu cyfryzacji szkół." - czytamy w opisie publikacji na stronach Eurydice.

Raport można pobrać bezpłatnie tutaj. 

#Eurydice    #raport    #publikacja    #COVID    #pandemia

stopka strony