News -

Nauka języków: więcej i wcześniej

Dzieci w Europie uczą się języka obcego w coraz młodszym wieku – wynika z raportu przygotowanego przez Eurydice i Eurostat.


Dzieci w Europie uczą się języka obcego w coraz młodszym wieku – wynika z raportu przygotowanego przez Eurydice i Eurostat.

Według autorów publikacji Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2012, przygotowanego we współpracy z Komisją Europejską, większość uczniów zaczyna naukę języka obcego w wieku 6-9 lat. Zdecydowanie najczęściej nauczany jest język angielski. Francuski, hiszpański, niemiecki i rosyjski są dużo mniej popularne.

Z raportu wynika również, że coraz większa liczba dzieci uczy się dwóch języków obcych przez co najmniej jeden rok obowiązkowej edukacji. Są też informacje rozczarowujące: tylko kilka krajów wymaga od nauczycieli języków, by część swojej nauki zrealizowali za granicą.

Publikacja dostępna jest pod adresem:
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/143EN.pdf
stopka strony