News -

Niezbędnik mobilnego pracownika

Wybierasz się za granicę? Zajrzyj do broszury przygotowanej przez sieć EURES.
Publikację opracowano z myślą o tych, którzy rozważają podjęcie pracy w innym kraju Unii. Autorzy broszury - doradcy sieci EURES z poszczególnych państw - zawarli w niej porady dotyczące szukania zatrudnienia za granicą – nie tylko w krajach Wspólnoty, ale również w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii.

W publikacji znaleźć można między innymi rady dotyczące tego, jak dobrze wypaść na rozmowach kwalifikacyjnych i jak właściwie przygotować dokumenty niezbędne przy zmianie miejsca zamieszkania.

Publikacja dostępna jest w formie elektronicznej i książkowej we wszystkich oficjalnych językach Unii Europejskiej.

Broszurę w wersji angielskiej można pobrać ze strony:
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=10439&langId=en
stopka strony