News -

Nowa strategia Komisji Europejskiej dla edukacji

Na wysokim poziomie, integralna, zorientowana na przyszłość - Komisja Europejska ustaliła priorytety dla edukacji.


Śledzenie losów absolewentów uczelni wyższych ma być sposobem na monitorowanie jakości edukacji, dlatego Komisja dołoży wszelkich starań, by właśnie na takie działania znalazły się pieniądze. 

Młodzi ludzie potrzebują narzędzi i umiejętności, które pozwolą im w pełni uczestniczyć w integracji społecznej i odpowiedzieć na możliwości i wyzwania, które postawi przed nimi globalizacja i zmiany technologiczne, a za nimi rynek pracy. 

Wyróżnione zostały trzy obszary, które zdaniem Komisji Europejskiej należy wspierać w sposób szczególny:
- podnoszenie poziomu i integralności szkół
- wspieranie wybitnych nauczycieli i liderów
- doskonalenie zarządzania szkołami i systemem edukacji

Komisja zapewnia o swoim wsparciu państw członkowskich, które podejmą działania w podanych obszarach poprzez już istniejące programy takie jak: e-Twinning, Erasmus+, partnerstwo szkolne, mobliność. Uruchomione zostaną też dodatkowe mechanizmy, jeśli państwa członkowskie poproszą o wsparcie w projektowaniu i wdrażaniu reform systemu edukacji. 

Odnowiona strategia dla wyższej edukacji opiera się na Agendzie Modernizacji 2011 r. Komisja wyróżniła 4 kluczowe obszary:
- zagwarantowanie absolwentom szkół wyższych pakietu umiejetności zgodnych z zapotrzebowaniem rynku
- budowanie integralnego systemu edukacji 
- dbanie, by szkoły wyższe miały swój wkład w rozwój innowacji 
- wspieranie instytucji i rządów w maksymalnym wykorzystywaniu już dostępnego, cennego kapitału ludzkiego 

Śledzenie karier absolwentów zarówno uczelni wyższych jak i zawodówek ma pomóc w profilowaniu systemów kształcenia, które ułatwią studentom wybór najlepszej scieżki zawodowej. 

Więcej informacji pod tym linkiem.

stopka strony