News -

Nowy numer Europy dla Aktywnych

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji wydała drugi w tym roku numer „Europy dla Aktywnych”. W kwartalniku można przeczytać relacje z Europejskiego Tygodnia Młodzieży i II Europejskiej Konwencji Pracy na Rzecz Młodzieży.


Pobudzanie aktywności obywatelskiej młodzieży, edukacja pozaformalna, informacja i  doradztwo dla młodzieży – to filary polityki młodzieżowej w większości krajów europejskich. O tym, jak ważne to obszary, można się przekonać, czytając najnowszy numer „Europy dla Aktywnych”. Wniosek z lektury kwartalnika? Jeśli chcemy, by młodzież była bardziej aktywna i dokonywała lepszych wyborów życiowych, nie można jej pozostawiać samej sobie.

Dość nieoczekiwanie młodzież stała się zbiorowym bohaterem dyskursu politycznego. Jej decyzje w trakcie wyborów analizuje się pod każdym możliwym kątem. Nie cichną dyskusje o tym, co miało wpływ na postawy młodych. Bezrobocie? Umowy śmieciowe? Niskie zarobki? Natychmiast też padają propozycje różnych reform, które miałyby uzdrowić sytuację. Niestety, mniej mówi się o rozwiązaniach systemowych. A prawie w ogóle o tym, by przenieść na polski grunt pomysły sprawdzone w Europie. A jest co przenosić.

W większości krajów europejskich działania na rzecz młodzieży nie polegają na wdrażaniu ad hoc oderwanych od siebie reform i postulatów. Polityka młodzieżowa tworzy zamkniętą całość, a za jej prowadzenie odpowiada jedna instytucja – najczęściej ministerstwo z „młodzieżą” w nazwie. Przy władzach samorządowych działają pełnomocnicy ds. młodzieży, a realizacją konkretnych zadań zajmują się centra młodzieżowe, rady młodzieży oraz centra informacji i doradztwa. Nie przez przypadek. Za filary polityki młodzieżowej (w niemal całej UE regulowanej ustawowo) uznaje się: pobudzanie aktywności obywatelskiej młodzieży, pracę z nią (youth work) oraz dostarczanie jej informacji i porad.

O tym, jak ważne to obszary, można się przekonać, czytając niniejszy numer „Europy dla Aktywnych”. Relacjonujemy w nim m.in. Europejski Tydzień Młodzieży, w trakcie którego eksperci przekonywali, że młodzi muszą sami wykazywać aktywność. Opisujemy także II Europejską Konwencję Pracy na Rzecz Młodzieży, podczas której podkreślono, że praca z młodzieżą jest „egzystencjalną koniecznością”, która powinna być „uzupełnieniem edukacji szkolnej”. Zadajemy też pytanie, czy 16-latek powinien mieć prawo do głosowania oraz opisujemy sieć ERYICA, wspierającą współpracę kilku tysięcy Centrów Informacji Młodzieżowej w całej Europie. Jaka nauka płynie z tej lektury? Jeśli chcemy, by młodzież była bardziej aktywna i dokonywała lepszych wyborów życiowych, nie można jej pozostawiać samej sobie.

Wawrzyniec Pater
Koordynator Eurodesk Polska

 

stopka strony