News -

Nowy przewodnik po Erasmusie+

Chcesz w 2017 r. ubiegać się o dofinansowanie projektu w ramach programu Erasmus+? Zacznij od lektury!


W publikacji opisano priorytety programu, realizowane w jego ramach akcje, fundusze dostępne na poszczególne rodzaje działań oraz szczegółowe warunki udziału.

Autorzy podręcznika zwrócili szczególną uwagę na możliwość finansowania projektów wspierających włączenie społeczne (szczególnie uchodźców i migrantów) oraz zapobieganie radykalizacji młodzieży.

Podręcznik jest już dostępny w 14 językach – m.in. w polskim.

stopka strony