News -

O sporcie w nowym "Erasmusie..."

Już 21 marca odbędzie się pierwsze z pięciu seminariów informacyjnych na temat sportu w nowym programie Unii Europejskiej „Erasmus dla wszystkich”.
Wraz z wejściem w życie Traktatu z Lizbony sport po raz pierwszy stał się przedmiotem kompetencji Unii Europejskiej. Ministerstwo Sportu i Turystyki, chcąc, aby wykorzystanie środków unijnych przez polskie podmioty w obszarze sportu było jak największe, organizuje 5 edycji seminariów informacyjno-szkoleniowych na temat nowego programu unijnego „Erasmus dla wszystkich”, w którego ramach znajdzie się sport.

Uczestnicy spotkania będą mogli poznać zasady aplikowania, priorytety programu, sposoby pozyskiwania partnerów, a także dowiedzieć się, jakie są zasady rozliczania projektów i jakie inicjatywy mogą liczyć na dofinansowanie.

Seminaria odbędą się 21 marca, 26 marca, 4 kwietnia, 18 kwietnia i 25 kwietnia w sali konferencyjnej COS Torwar w Warszawie. Do udziału zaproszeni są przede wszystkim samorządowcy oraz przedstawiciele związków sportowych, ośrodków naukowych i organizacji pozarządowych.

Więcej informacji na stronie:
www.msport.gov.pl/aktualnosci-dwm/seminaria-informacyjno-szkoleniowe
stopka strony