News -

Obywatelu, Unia pyta Cię o zdanie!

Do 9 września Europejczycy mogą brać udział w największych jak dotąd konsultacjach społecznych na temat praw obywatelskich. Komisja Europejska chce wiedzieć, jakie przeszkody napotykają obywatele UE podróżując po Starym Kontynencie, robiąc zakupy w internecie lub biorąc udział w wyborach.
Zebrane w trakcie konsultacji opinie zostaną uwzględnione w programie politycznym Komisji i będą stanowić podstawę sprawozdania dotyczącego obywatelstwa UE, które ma zostać przedstawione w maju 2013 r.

- Dwadzieścia lat po tym, jak w niewielkim nadgranicznym mieście Maastricht stworzyliśmy obywatelstwo UE, musimy ożywić europejski projekt - i musimy to uczynić z bezpośrednią pomocą naszych obywateli - powiedziała wiceprzewodnicząca Viviane Reding, unijna komisarz ds. obywatelstwa. - Unia Europejska istnieje po to, by służyć obywatelom. Oczekują oni od niej konkretnych rezultatów, takich jak tańsze opłaty roamingowe, większe prawa dla ofiar przestępstw oraz łatwiejsze zakupy internetowe dla obywateli – i właśnie to im dajemy.

Dzięki obywatelstwu UE wszyscy obywatele 27 państw członkowskich UE mają pakiet dodatkowych praw. Obejmuje on prawo do głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych i europejskich w państwie zamieszkania, prawo do ochrony konsularnej za granicą na takich samych warunkach, co obywatele oraz prawo petycji do Parlamentu Europejskiego, skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich i – od 2012 roku – prawo do udziału w europejskiej inicjatywie obywatelskiej.

Pierwsze sprawozdanie na temat obywatelstwa UE Komisja Europejska przyjęła w 2010 r. W dokumencie wymieniono 25 działań, niezbędnych, by poradzić sobie z problemami napotykanymi przez obywateli UE podczas wykonywania swoich praw. Od tego czasu Komisja:
- ograniczyła biurokrację przy rejestrowaniu aut w innych państwach UE;
- wzmocniła prawa blisko 75 milionów ofiar przestępstw rocznie w całej UE;
- zakazała stosowania opłat za korzystanie z kart kredytowych.
Jeden z celów wymienionych w sprawozdaniu dotyczył pogłębienia świadomości obywateli na temat ich statusu jako obywateli UE, ich praw oraz ich znaczenia w życiu codziennym. Komisja zaproponowała zatem wyznaczenie roku 2013 jako Europejskiego Roku Obywateli oraz zorganizowanie specjalnych imprez o tematyce europejskiego obywatelstwa i polityk związanych z obywatelstwem przez cały ten rok.

Sprawozdanie na temat obywatelstwa, które zostanie opublikowane w przyszłym roku, będzie służyć jako plan działania na rzecz całkowitego usunięcia pozostałych przeszkód uniemożliwiających obywatelom UE pełne korzystanie z przysługujących im praw.

Formularz konsultacji można znaleźć na stronie:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=EUCitizenship3&lang=pl

Dodatkowe informacje:
http://ec.europa.eu/justice/citizen
stopka strony