News -

Okno na Wschód

Ponad 30 milionów euro przeznaczy Komisja Europejska na współpracę młodzieżową z sześcioma krajami Europy Wschodniej i Kaukazu w ramach Okna Partnerstwa Wschodniego programu „Młodzież w działaniu”. Dzięki nowej inicjatywie polski budżet programu "MwD wzrośnie o ponad 600 tys euro. - To historyczna szansa rozwoju potencjału młodzieży oraz organizacji młodzieżowych z Krajów Europy Wschodniej i Kaukazu – piszą Dominika Jagiełło i Andrij Pavlovych.


Pod koniec 2011 r. Komisja Europejska zainaugurowała Okno Partnerstwa Wschodniego programu „Młodzież w działaniu” (Eastern Partnership Youth Window), które ma na celu stworzenie dodatkowych możliwości międzynarodowej współpracy młodzieżowej z 6 krajami objętymi inicjatywą UE Partnerstwa Wschodniego (PW). Są to następujące kraje: Azerbejdżan, Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdowa, Ukraina.

W ramach Okna PW programu MwD finansowane będą projekty Akcji 2 – Wolontariatu Europejskiego oraz Akcji 3.1 – Współpracy z Sąsiedzkimi Krajami Partnerskimi UE. Ogólny budżet Okna Partnerstwa Wschodniego programu „Młodzież w działaniu” na lata 2012-2013 wynosi 31,5 milionów Euro z czego 12,5 miliona euro przyznano Agencji Wykonawczej Komisji Europejskiej na finansowanie projektów składanych przez beneficjentów z krajów PW. Pozostałe 19 mln euro zostanie podzielone między Narodowe Agencje programu „Młodzież w działaniu” (MwD) na finansowanie projektów składanych przez beneficjentów z Krajów Programu. Na Polskę przypadnie ponad 600 tys. euro (Akcja 2 – ponad 330 tys., Akcja 3.1 – niecałe 280 tys.). Po raz pierwszy w historii regionu Europy Wschodniej i Kaukazu tak duże środki są przyznane na rzecz rozwoju międzynarodowej współpracy młodzieżowej. Także po raz pierwszy pojawiła się możliwość wspierania wniosków składanych bezpośrednio przez organizacje z krajów PW – stwarza to historyczną szansę rozwoju potencjału młodzieży oraz organizacji młodzieżowych z Krajów Europy Wschodniej i Kaukazu. Na podstawie przeprowadzonych przez Komisję Europejską badań potrzeb w sferze młodzieżowej w krajach Partnerstwa Wschodniego zdefiniowane zostały dodatkowe priorytety Okna, które będą brane pod uwagę przy ocenianiu wniosków razem z innymi priorytetami programu MwD. Priorytety Okna Partnerstwa Wschodniego programu „Młodzież w działaniu” są następujące:
• Projekty mające na celu wspieranie młodych ludzi z terenów wiejskich lub z defaworyzowanych obszarów miejskich;
• Projekty zwiększające świadomość na temat istoty pracy młodzieżowej;
• Projekty promujące i rozpowszechniające efekty dobrych praktyk w sferze pracy młodzieżowej;
Wnioski na realizację projektów w ramach Okna mogą być składane w następujących terminach:
(1) W przypadku organizacji z Krajów Programu wnioski mogą być składane do odpowiednich Narodowych Agencji 1 lutego, 1 maja oraz 1 października (projekty mogą się rozpoczynać nie wcześniej niż trzy miesiące po złożeniu wniosku).
(2) Organizacje z krajów Partnerstwa Wschodniego będą mogły składać wnioski do Agencji Wykonawczej w Brukseli 1 lutego, 1 czerwca oraz 1 września (projekty mogą się rozpoczynać nie wcześniej niż pięć miesięcy po złożeniu wniosku). Organizacje z krajów Partnerstwa Wschodniego mogą składać wnioski na projekty realizowane w ich krajach.
Nowa inicjatywa nie obejmuje Rosji, jednak organizacje zamierzająca współpracować z organizacjami z tego kraju mogą w dalszym ciągu realizować projekt korzystając z ogólnych funduszy Akcji 3.1. Procedura wnioskowania jest identyczna w przypadku składania wniosków zarówno do Akcji 2 i 3.1 w ramach zasad ogólnych, jak i w ramach Okna.
Mamy nadzieję, że nowe możliwości współpracy jeszcze mocnej pogłębią więź między młodzieżą z krajów Programu i Partnerstwa Wschodniego. To także wielka siła w budowaniu mocnego partnerstwa biorąc pod uwagę odpowiedzialność za realizację i przebieg projektów. Do tej pory tylko organizacje z Krajów Programu mogły wziąć na siebie ciężar spraw administracyjno-finansowych (składanie wniosku, podpisywanie umowy oraz rozliczanie projektów), tymczasem teraz pojawia się możliwość przejęcia tej roli przez partnera z kraju Partnerstwa Wschodniego. Gros organizacji, które do tej pory brały udział projektach Akcji 2 i Akcji 3.1 z krajów Partnerstwa Wschodniego mimo wieloletniego doświadczenia nie miało nigdy szansy być koordynatorem w sensie nie tylko merytorycznym, ale i administracyjnym. Okno daje tę szansę i, taką mamy nadzieję, w dłuższej perspektywie przyczyni się nie tylko do lepszej współpracy młodzieżowej, ale i współdziałania na międzynarodowym rynku pracy, zarówno dla uczestników z Krajów Programu jak i Partnerstwa Wschodniego. Fakt, że Okno Partnerstwa Wschodniego programu „Młodzież w działaniu” zostało otwarte w trakcie Polskiej Prezydencji w UE jest bardzo symboliczny ze względu na to, że to właśnie Polska razem ze Szwecją w maju 2008 r. zaproponowały pogłębienie relacji ze wschodnimi sąsiadami objętymi Europejską Polityką Sąsiedztwa w ramach nowej inicjatywy UE Partnerstwa Wschodniego. Rok później, podczas czeskiej prezydencji oficjalnie ogłoszono nową inicjatywę UE „Partnerstwo Wschodnie”, która oparta została na czterech platformach współpracy, z których czwarta platforma pt. „Kontakty międzyludzkie” dotyczy także obszaru młodzieży. Partnerstwo Wschodnie oraz mobilność młodzieży były priorytetami polskiej prezydencji w UE, także nie można sobie wyobrazić lepszego zwieńczenia prezydencji niż powstałe Okno Partnerstwa Wschodniego programu „Młodzież w działaniu”! Możemy pogratulować sobie i w pierwszej kolejności polskiemu rządowi oraz Komisji Europejskiej za skutecznie przeprowadzone przygotowanie i wdrożenie tak ważnej inicjatywy! Miejmy nadzieje, że to dopiero dobry początek! Andrij Pavlovych, Centrum Współpracy SALTO z krajami Europy Wschodniej i Kaukazu
Dominika Jagiełło, Polska Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu”
Artykuł ukaże sie w nabliższym numerze kwartalnika "Europa dla Aktywnych"
stopka strony