News -

Piękna płeć w cyfrowym świecie

Można już zgłaszać kandydatki do nagrody Cyfrowej Dziewczyny i Kobiety Roku 2014. Wyróżnienie trafi w ręce osób i instytucji, które odznaczyły się wyjątkowymi osiągnięciami w dziedzinie nowych technologii.


Można już zgłaszać kandydatki do nagród Cyfrowej Dziewczyny oraz Cyfrowej Kobiety Roku 2014. Wyróżnienia trafią w ręce osób, które odznaczyły się wyjątkowymi osiągnięciami w dziedzinie nowych technologii..

Nominowane osoby powinny wyróżniać się umiejętnościami przywódczymi, kreatywnością, innowacyjnością i wrażliwością społeczną. Powinny również wywierać pozytywny wpływ na inne kobiety.

Chodzi w szczególności o przedstawicielki płci pięknej, które robią kariery w firmach lub instytucjach związanych z sektorem technologii informatycznych, z sukcesem pracują w mediach elektronicznych, mają osiągnięcia w zakresie wprowadzania na rynek innowacyjnych produktów i usług wykorzystujących technologie cyfrowe, a do tego wyróżniają się aktywnością społeczną (np. działalnością na rzecz zdrowia, ekologii czy dobrobytu).

Nagroda przyznana zostanie również organizacji wspierającej dziewczyny (kobiety) w rozwijaniu karier związanych z sektorem technologii cyfrowych.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 16 września 2014 r.

Więcej informacji:
http://digitalwomanaward.com
stopka strony