News -

Pisz esej i jedź do Brukseli

Wygraj wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego i inne atrakcyjne nagrody! Weź udział w konkursie na esej pod hasłem „Społeczeństwo obywatelskie w oczach młodzieży”
Konkurs skierowany jest do studentów uczelni wyższych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zadaniem uczestników jest napisanie pracy na jeden z trzech następujących tematów:
- Społeczeństwo obywatelskie w Polsce: wczoraj, dziś i jutro. Jak jest, a jak być powinno?
- Jestem cząstką społeczeństwa obywatelskiego - moje prawa i obowiązki;
- Przejawy społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i za granicą. Które z nich uważasz za najważniejsze i dlaczego?

Esej nadesłany na konkurs musi stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osoby biorącej udział w konkursie. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę nie dłuższą niż 12 tys. znaków (bez spacji, przypisów dolnych i końcowych). Esej należy przesłać do 18 lutego 2013 r. w wersji papierowej wraz z zapisem na płycie CD na adres pocztowy:

Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego
ul. Klimczaka 17 lok. 95
02-797 Warszawa
z dopiskiem: „Konkurs na esej”.
O terminie złożenia pracy zdecyduje data stempla pocztowego.

Konkurs organizowany jest przez Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego we współpracy z wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego Jackiem Protasiewiczem oraz Fundacją Konrada Adenauera w Polsce.

Laureaci trzech pierwszych miejsc w obu grupach wiekowych (studenci uczelni wyższych oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych) wyjadą na 3-dniową wizytę studyjną do siedziby Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Dodatkowo otrzymają bilety autokarowe do Paryża, Wilna i Berlina.

Lista autorów zwycięskich prac zostanie opublikowana 22 kwietnia 2013 r. na stronie internetowej Fundacji: www.miso.org.pl
oraz na:
www.facebook.com/MiedzynarodowyInstytutSpoleczenstwaObywatelskiego
stopka strony