News -

Polaka z Kazachem rozmowy - młodzi reporterzy

Polska młodzież z Kazachstanu weźmie udział w dwutygodniowym obozie dziennikarskim w Krakowie.


Polska młodzież z Kazachstanu weźmie udział w dwutygodniowym obozie dziennikarskim w Krakowie.

Projekt, realizowany przez Instytut Wschodnich Inicjatyw oraz organizacje polonijne z Kazachstanu, ma na celu podniesienie umiejętności dziennikarskich uczestników, rozszerzenie ich wiedzy o Polsce oraz zacieśnienie więzów z krajem przodków.

W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z warsztatem dziennikarza i sprzętem reporterskim, a także współczesnym językiem i kulturą polską. Plan obozu przewiduje również zwiedzanie Krakowa, wycieczki do Ojcowskiego Parku Narodowego i Oświęcimia, udział w wydarzeniach kulturalnych oraz wizytę w szkole w Żegocinie pod Krakowem, podczas której młodzież z Kazachstanu będzie miała możliwość integracji z rówieśnikami.

Projekt jest współfinansowany przez Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.”

Więcej informacji o projekcie na stronie Instytutu Wschodnich Inicjatyw.
stopka strony