News -

POLSKA w centrum uwagi

Już za kilka tygodni oczy całej Europy zwrócone będą na Warszawę. Polska rozpoczyna przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. W ciągu 184 dni odbędzie się w naszym kraju ponad 150 spotkań z udziałem unijnych polityków. Polska prezydencja to jednak nie tylko gabinetowe narady i pompatyczne konferencje. To także imprezy kulturalne, konkursy, inicjatywy społeczne, sportowe i obywatelskie, wydarzenia poświęcone nauczaniu języków, kształceniu zawodowemu, edukacji formalnej i pozaformalnej. O priorytetach i programie polskiej prezydencji i co z tego całego zamieszania wynika dla młodzieży piszą Krzysztof Szwałek i Agnieszka Pietrzak.


Przez najbliższe pół roku oczy całej Europy zwrócone będą na Warszawę. Polska rozpoczyna przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. W ciągu 184 dni odbędzie się w naszym kraju ponad 150 spotkań z udziałem unijnych polityków. Co z tego całego zamieszania wynika dla młodzieży? Przewodnictwo w Unii Europejskiej nie oznacza, że Polsce uda się przez najbliższe pół roku załatwić swoje prywatne interesy: na podjęcie najważniejszych decyzji w sprawie budżetu, podatków czy energetyki nadal potrzebna będzie zgoda wszystkich państw. Prezydencja oznacza raczej możliwość zaproponowania własnych tematów do dyskusji i postulatów, które później mogą – ale nie muszą – przełożyć się na dyrektywy i rozporządzenia Komisji Europejskiej. Te tematy i postulaty określa się mianem priorytetów prezydencji. Polski rząd zatwierdził je 31 maja 2011 r. Głównym zadaniem prezydencji mają być działania na rzecz wzmocnienia wzrostu gospodarczego – Warszawa będzie przekonywać Europę, by nowy budżet, który obowiązywać będzie po roku 2013, był równie hojny dla „nowych” krajów UE co poprzedni. Polska chce również dyskutować o znoszeniu barier na rynku usług elektronicznych. Kupowanie w zagranicznych sklepach internetowych ma być znacznie prostsze i bezpieczniejsze – obecnie aż 60 proc. transakcji on-line nie dochodzi do skutku ze względu na bariery prawne. Sytuację – zdaniem naszych władz – zmieniłoby ustanowienie specjalnego systemu prawnego dotyczącego transgranicznych umów sprzedaży. Drugi z priorytetów to „Bezpieczna Europa – żywność, energia, obronność”. Polska chce wspólnej, silnej polityki UE wobec głównych dostawców surowców energetycznych (czyli w praktyce Rosji) oraz zmian we Wspólnej Polityce Rolnej i działaniu agencji Frontex, odpowiedzialnej za bezpieczeństwo zewnętrznych granic UE). Trzeci z priorytetów to „Europa korzystająca na otwartości”. To pod tym hasłem kryją się postulaty i pomysły najważniejsze z punktu widzenia młodzieży. Jeden z nich to inicjatywa „Młodzież i świat”. Jak podkreśla Klaudia Wojciechowska z Ministerstwa Edukacji Narodowej, jej głównym celem będzie promocja współpracy młodzieży z UE z jej rówieśnikami z krajów Europy Wschodniej i Kaukazu. Region ten, pomimo sąsiedztwa z Unią, „słynie” z wielu barier w mobilności młodych ludzi, ale także tych odnoszących się do aktywności obywatelskiej. Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej będzie wielkim wyzwaniem logistycznym i merytorycznym dla polskich polityków – ale nie będzie ograniczyć się jedynie do gabinetowych narad i pompatycznych konferencji. To także bogaty problem imprez kulturalnych, konkursów, inicjatyw społecznych, sportowych i obywatelskich – a przy okazji szansa na wyjątkowe doświadczenia w roli wolontariuszy. Młodzi ludzie powinni jednak nie tylko pytać, czego można spodziewać się po prezydencji, ale także – co oni sami są gotowi dla tej prezydencji zrobić. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zachęca młodzież, placówki oświatowe i organizacje pozarządowe do aktywności: organizowania happeningów, debat i pikników europejskich, promujących polską prezydencję. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji postawiła odpowiedzieć na ten apel – wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej szykuje cykl imprez. Najważniejsze z nich to wrześniowa międzynarodowa konferencja „Kompetencje językowe podstawą sukcesu zawodowego i społecznego w Europie”. W gmachu dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego specjaliści z całej Europy będą dyskutować o potrzebach kształcenia językowego w świetle integracji europejskiej i skutków, jakie ona niesie. Zostaną też poruszone zagadnienia związane z polityką i edukacją językową na każdym szczeblu kształcenia. Z kolei w październiku goście z unijnych państw zawitają do Sopotu na konferencję „Mobilność sposobem zdobywania i rozwijania kompetencji – od juniora do seniora”. Wydarzenie to będzie okazją do dyskusji na temat potencjału mobilności edukacyjnej w kształceniu formalnym i pozaformalnym w ramach programów „Uczenie się przez całe życie” i „Młodzież w działaniu”. Podczas spotkania zostaną przedstawione sposoby wykorzystania mobilności do rozwijania programów kształcenia wielokulturowego. Zostaną zaprezentowane stosowane w krajach UE rozwiązania systemowe i legislacyjne w tworzeniu warunków do mobilności i uznawania jej efektów. Uczestnicy wypracują rekomendacje dotyczące mobilności w nowej edycji programów edukacyjnych UE. Wydarzeniem towarzyszącym dwóm oficjalnym imprezom prezydencjalnym będzie międzynarodowa konferencja „Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym i uczeniem się dorosłych w odpowiedzi na wyzwania uczenia się przez całe życie”. Głównym tematem wrześniowego spotkania będzie jakość kształcenia zarówno formalnego i nieformalnego. Uczestnicy będą omawiać planowane zmiany, które maja ułatwić lepszą współpracę szkolnictwa wyższego z kształceniem zawodowym, sektorem biznesowym oraz edukacją dorosłych. Powyższy tekst został opracowany na podstawie artykułów Krzysztofa Szwałka i Ageniszki Pietrzak, które ukażą się w najbliższym numerze kwartalnika „Europa dla Aktywnych
stopka strony