News -

Polski Erasmus dla Ukrainy

Sto stypendiów jeszcze w tym roku, kolejne czterysta w roku przyszłym – to propozycja pomocy polskiego rządu dla studentów z Ukrainy.


O projekcie poinformowała podczas spotkania z ukraińskim ministrem edukacji i nauki Serhijem Kvitem minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska. Przedstawiony przez polską minister pakiet stypendialny „Polski Erasmus dla Ukrainy” oparty jest na zasadach znanych z unijnych programów Erasmus i Erasmus+, pozwalających na odbycie części studiów w jednym z państw Unii Europejskiej.

Jeszcze w tym roku z możliwości nauki na renomowanych polskich uczelniach skorzystać ma 100 młodych Ukraińców z terenów objętych walkami. W przyszłym roku przyjedzie kolejnych czterystu. Pobyt w Polsce ma wesprzeć budowanie demokratycznych instytucji i rozwój kapitału społecznego na Ukrainie. - Kiedyś to Polska znajdowała się w sytuacji, gdy inne kraje Europy Zachodniej, Stany Zjednoczone wspierały nas programami stypendialnymi, edukacyjnymi. Teraz taką pomoc kierujemy do Ukrainy – stwierdziła minister Lena Kolarska-Bobińska.

Stypendia skierowane będą nie tylko do studentów I i II stopnia, także do doktorantów. Z Ukrainy do Polski będzie mogło przyjechać 50 osób uprawnionych do podjęcia studiów III stopnia - będą to przede wszystkim studenci uczelni współpracujących z polskimi partnerami.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

stopka strony