News -

Poznaj swoje e-prawa

Komisja Europejska opublikowała Kodeks Unijnych Praw Internetowych – zbiór podstawowych przepisów i zasad zapisanych w prawie Unii Europejskiej.
Publikacja ma pomóc obywatelom w Unii w wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości dotyczących praw i obowiązków w wirtualnym świecie. Zagadnienia przedstawiono w przejrzysty i zrozumiały sposób, tak by każdy europejski internauta mógł się czuć bezpiecznie podłączając się do sieci i korzystając z internetowych usług. Kodeks dostępny jest w 22 oficjalnych językach UE – m.in. w polskiej.

Wystarczy kliknąć ten adres:
https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/Code%20EU%20online%20rights%20PL%20final.pdf
stopka strony