News -

Praca w UE: większość zadowolona

44 tysiące pracowników z 35 krajów wzięło udział w międzynarodowym badaniu warunków zatrudnienia w Europie. Wyniki ankiet opublikowano w szóstej edycji raportu wydawanego przez Eurofound.


W publikacji „European Working Conditions Survey” zebrano informacje m.in. na temat ryzyka dla zdrowia fizycznego i psychospołecznego pracowników, poziomu organizacji pracy, równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz stanu zdrowia i poziomu życia zatrudnionych.

Z badań wynika, że pracownicy mają coraz wyższe kwalifikacje, w większości są zadowoleni z pracy i organizacji czasu pracy. Zmniejszają się też różnice między sytuacją kobiet i mężczyzn.

Jednocześnie jednak raport pokazuje, że rynek pracy jest mocno zróżnicowany, a co piąty pracownik ma zatrudnienie niskiej jakości (najczęściej bardzo słabo płatne).

Wciąż istnieją też strukturalne nierówności i różnice ze względu na płeć, status zatrudnienia i rodzaj wykonywanej pracy. W ciągu ostatnich 10 lat pod względem jakości pracy zanotowano tylko niewielkie postępy.

Pełen raport i jego streszczenie dostępne są na stronie Eurofound.

stopka strony