News -

PROM członkiem-kandydatem Europejskiego Forum Młodzieży

Po ponad czterech latach od momentu powstania i skomplikowanym procesie aplikacyjnym Polska Rada Organizacji Młodzieżowych (PROM) została przyjęta do Europejskiego Forum Młodzieży (EFM).


PROM, sprawujący w Polsce rolę Krajowej Rady Młodzieży, pozostawał dotychczas poza oficjalnymi strukturami EFM. Wieloletnie starania o zmianę tego stanu rzeczy udało się zakończyć sukcesem podczas listopadowego Walnego Zgromadzenia EFM w Kluż-Napoka w Rumunii. Członkowie zgromadzenia jednogłośnie zadecydowali o przyjęciu PROM, dzięki czemu Rada stała się 99. organizacją członkowską największej platformy organizacji młodzieżowych w Europie.

Wstąpienie PROM do EFM nie oznacza, że wcześniej obie organizacje ze sobą nie współpracowały. Kooperacja trwa od powstania PROM-u: polska Rada pomaga m.in. przy konsultacjach związanych z Dialogiem Usystematyzowanym i Unijnymi Konferencjami Młodzieżowymi.

Więcej informacji na stronie Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych.

stopka strony