News -

Przyszłość Europy to przyszłość planety

Twórcy Eurobarometru zapytali młodych ludzi o najpilniejsze problemy, z którymi ich zdaniem powinna zmierzyć się UE w najbliższych latach. Ponad 2/3 badanych wskazało na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.


Aż 67% respondentów uznało, że działania związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu powinny być priorytetem polityki Unii Europejskiej w ciągu najbliższych 10 lat. Na kolejnych miejscach znalazły się inwestycje w edukację i szkolenia, ze szczególnym uwzględnieniem mobilności międzynarodowej (56% wskazań) oraz walka z ubóstwem i nierównościami społeczno-ekonomicznymi (również 56% wskazań). 

Ponad połowa badanych, którzy nigdy nie studiowali, nie uczyli się lub nie pracowali za granicą zadeklarowała, że chciałaby skorzystać z takiej możliwości w przyszłości. Młodzi ludzie, którzy dotychczas nie wyjeżdżali za granicę, wskazywali na trudności finansowe, sytuację rodzinną lub zawodową jako główne czynniki utrudniające mobilość.

Badanie przeprowadzono w marcu 2019 roku. Wzięło w nim udział 11 tys. Europejczyków w wieku 15-30 lat.

Więcej informacji

stopka strony