News -

Raport: Praca z młodzieżą w czasach pandemii

Najnowsza publikacja Komisji Europejskiej bada czy polityka publiczna spełnia potrzeby pracowników młodzieżowych.


Jest to już drugie ogólnoeuropejskie porównanie pracy z młodzieżą opublikowane przez Komisję Europejską. Pierwsze, przeprowadzone w 2014 r., miało na celu zidentyfikowanie cech wspólnych i określenie stanu polityki w zakresie pracy z młodzieżą w całej UE.

Tegoroczna publikacja skupia się na wpływie Covid-19 na sektor pracy z młodzieżą. Pandemia zmusiła pracowników młodzieżowych do przemyślenia sposobu świadczenia swoich usług, w szczególności świadczonych dla  młodych ludzi znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji.

Raport dostępny jest tutaj.

#Publikacja    #Raport    #Komisja    #Europejska    #Młodzież    #Pracownicy    #COVID

stopka strony