News -

Regiony w liczbach

Eurostat opublikował najnowszą edycję yearbooka zawierającego szczegółowe dane o wynikach gospodarczych i problemach społecznych w poszczególnych regionach UE.


Najnowsza edycja publikacji zawiera szczegółowe dane dotyczące sytuacji społeczno-politycznej w poszczególnych regionach UE przedstawionych w postaci tabel, map oraz infografik i opatrzonych opisami podsumowującymi najważniejsze wnioski. Statystki pogrupowane są wg. 12 głównych obszarów tematycznych. Są to m.in.: polityki publiczne w regionach, zdrowie, demografia, edukacja, badania i innowacje, transport oraz turystyka.

Dodatkowo Eurostat przygotował także trzy interaktywne serwisy internetowe, dzięki którym w szybki i łatwy sposób możemy wizualizować dane. Są to: Regions and cities illustrated, Statistical atlas oraz My region (dostępny również w wersji mobilnej).

Statystyki regionalne i lokalne publikowane przez Eurostat mają służyć jako narzędzie umożliwiające lepsze zrozumienie różnorodności poszczególnych miast, obszarów geograficznych i kulturowych w UE.

Eurostat regional yearbook 2019 oraz poprzednie edycje raportu dostępne są na stronach Biura Publikacji UE.

stopka strony