News -

Są pieniądze na promocję aktywności

Ministerstwo Sportu i Turystyki przyjmuje wnioski o dofinansowanie działań upowszechniających aktywność fizyczną. Czasu jest niewiele – propozycje zgłaszać można tylko do 22 kwietnia.


Ministerstwo Sportu i Turystyki przyjmuje wnioski
o dofinansowanie działań upowszechniających aktywność fizyczną. Czasu jest niewiele – propozycje zgłaszać można tylko do 22 kwietnia.
Wsparcie mogą uzyskać takie działania jak:
- promowanie aktywności fizycznej w środowisku wiejskim, akademickim,
w rodzinie oraz w różnych grupach zawodowych, w środowisku Polonii
i Polaków zamieszkałych za granicą.
- wspieranie inicjatyw sprzyjających włączeniu społecznemu poprzez sport; - inicjowanie i realizowanie kampanii społecznych na rzecz kształtowania świadomości zachowań
i nawyków prozdrowotnych społeczeństwa.
O fundusze mogą ubiegać się organizacje spoza sektora finansów publicznych powołane do prowadzenia działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - w szczególności stowarzyszenia o zasięgu ogólnopolskim. Termin składania wniosków mija 22 kwietnia 2011 r. Więcej informacji w bazie Eurodesk Polska.
stopka strony