News -

Standardy polityki młodzieżowej

Europejskie Forum Młodzieży wydało przewodnik pomagający ocenić jakość polityki młodzieżowej.


Przewodnik adresowany jest do organizacji młodzieżowych i młodych ludzi zainteresowanych polityką młodzieżową na szczeblu lokalnym, krajowym i europejskim. Zawiera on narzędzia i wskazówki pozwalające w rzetelny sposób ocenić mocne i słabe strony polityki młodzieżowej, a także promować prawa młodych ludzi.

W przewodniku znalazły się m.in. rozdziały dotyczące pojęcia polityki młodzieżowej oraz informacje o tym, w jaki sposób używać przewodnika.

Szczegółowo omówiono osiem standardów polityki młodzieżowej.

Cały przewodnik (w języku angielskim) można pobrać pod tym linkiem.

stopka strony