Strategia UE na rzecz młodzieży na lata 2019-2027

Zaangażowanie, łączenie, wzmocnienie – takie hasła przyświecają projektowi nowej strategii na rzecz młodzieży UE. Komisja Europejska zaproponowała szereg działań, które mają na celu wspieranie działań młodych ludzi w Europie i zachęcenie ich do zabierania głosu w kształtowaniu polityki UE.


Komisja proponuje m.in powołanie Europejskiego Koordynatora Młodych, kórego zadaniem byłoby reprezentowanie głosu młodych przed organami UE, nową edycję inicjatywy EU Youth Dialog oraz wiecej kontroli wydatkowania funduszy przeznaczonych na programy dla młodzieży. 

W mocy pozostają również wcześniejsze ustalenia dotyczące uruchomienia takich takich inicjatyw jak Europejska legitymacja studencka, automatyczne wzajemne uznawanie dyplomów i okresów nauki za granicą czy poprawa kompetencji językowych młodych ludzi.

Komisja zapowiada również przyspieszenie prac nad utworzeniem do 2025 r. europejskiego obszaru edukacji.

Posiedzenie KE dotyczące strategii na rzecz młodych odbyło się w Brukseli 23 maja 3018 roku.

Wiecej informacji

stopka strony