News -

Stypendia Artystyczne Rządu Szwajcarskiego

Absolwenci artystycznych studiów licencjackich wszystkich specjalności mogą ubiegać się o wsparcie na kontynuowanie nauki w Szwajcarii.


Stypendia wynoszą 1920 franków miesięcznie i obejmują pełny program studiów magisterskich, rozpoczynających się 1 września 2016 r. (rok akademicki 2016/17). Osoby objęte wsparciem mogą również liczyć na dodatek mieszkaniowy (300 franków - płatny jednorazowo na początku pobytu), kartę zniżkową na transport publiczny (30 proc.) oraz doradztwo.

Wnioski mogą składać absolwenci artystycznych studiów licencjackich wszystkich specjalności do 35 r. życia, pod warunkiem, że przerwa między końcem studiów licencjackich a planowanym początkiem stypendium nie będzie dłuższa niż 3 lata. Kandydaci muszą wykazać się wystarczającą znajomością języka dominującego na wybranej uczelni.

Instytucją kontaktową w Polsce jest Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, w którym zostanie przeprowadzona wstępna selekcja. Zgłaszać się można poprzez aplikację online, do zgłoszenia należy dołączyć między innymi CV sporządzone w aplikacji Europass.

Termin zgłoszeń mija 31 października 2015 r.

Więcej informacji na stronie BUWiWM, w bazie Eurodesku oraz w załączniku.

stopka strony