News -

Stypendia na studia post-magisterskie

Na najlepszych kandydatów czekają prestiżowe studia w zakresie spraw europejskich w Warszawie lub Brugii, finansowane dzięki wsparciu Komisji Europejskiej oraz MSZ. Istnieje pięć różnych rodzajów stypendiów,


Kolegium Europejskie posiada dwa kampusy: w Brugii (Belgia) oraz w warszawskim Natolinie. Studia w College of Europe są dwujęzyczne (angielsko-francuskie), na poziomie post-magisterskim (advanced Master of Arts).

Żeby dostać się na studia i otrzymać stypendium, należy m.in. znać język angielski i francuski, mieć ukończone studia magisterskie oraz pozytywnie przejść rozmowę kwalifikacyjną.

Więcej informacji

#kolegium    #collegeofeurope    #studia    #dyplomacja

stopka strony